آصف ننگ: ۳ ولسوالی در جمع ولسوالی های فراه اضافه می‌شود

آصف ننگ: ۳ ولسوالی در جمع ولسوالی های فراه اضافه می‌شود

والی فراه گفت که برای تأمین بهتر امنیت پروژه تاپی باید ۳ ولسوالی دیگر در تشکیلات اداری ولایت فراه اضافه شود. محمد آصف ننگ والی ولایت فراه در مصاحبه تلفنی به تلویزیون چکاد گفت که پایپ لاین تاپی از ولسوالی های گلستان،...