به فهرست میراث فرهنگی یونسکو “آش پلو” تاجیکستان و ازبکستان افزوده شد

به فهرست میراث فرهنگی یونسکو “آش پلو” تاجیکستان و ازبکستان افزوده شد

در سایت یونسکو، "آش پلو" (تاجیکی) خوراکی سنتی مردم تاجیکستان معرفی شده است که در میان مردم با نام "شاه غذاها" شناخته شده و با سبزیجات، برنج، گوشت و ادویه پخته می‌شود و حدود ۲۰۰ نوع آن وجود دارد. یونسکو در همایش خود در اتیوپی...