۷۵ درصد از ساکنان بادغیس از آب صحی آشامیدنی، برق و خیابان محروم هستند

۷۵ درصد از ساکنان بادغیس از آب صحی آشامیدنی، برق و خیابان محروم هستند

کمبود آب صحی آشامیدنی، انرژی برق و خیابان، از جمله جدی‌ترین چالش ساکنان ولایت بادغیس شمرده می‌شود. خالد صافی، مشاور ارشد والی بادغیس با بیان این مطلب به تلویزیون چکاد می‌گوید که هم اکنون ۷۵ درصد از ساکنان این ولایت، به...