فعالیت‌های رسانه‌ای در دانشگاه هرات آسیب‌شناسی شد

فعالیت‌های رسانه‌ای در دانشگاه هرات آسیب‌شناسی شد

همایش علمی – پژوهشی تحت نام "آسیب‌شناسی فعالیت‌های رسانه‌ای" در دانشگاه هرات برگزار شد. مدیریت نادرست، چالش‌های اقتصادی، کمبود نیروی کار آزموده و نبود حمایت دولتی، از مهم‌ترین مشکلات رسانه‌ها در کشور شمرده...