آغاز کار آسفالت جاده های بیمارستان ولایتی فراه

آغاز کار آسفالت جاده های بیمارستان ولایتی فراه

روز گذشته کار آسفالت جاده های داخلی بیمارستان مرکزی فراه با حضور مسئولان محلی، اعضای شورای ولایتی و برخی از روسای ادارات دولتی این ولایت آغاز شد .   مسئولان در اداره صحت عامه فراه می گویند که این پروژه بعد از گذشت ۷ سال...