هشتمین دور مذاکرات آستانه با اعلام برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه

هشتمین دور مذاکرات آستانه با اعلام برگزاری کنگره گفتگوی ملی سوریه

قرار است در ماه دلو سال جاری خورشیدی، کنگره گفتگوی ملی بین دولت سوریه و مخالفان رژیم این کشور در شهر سوچی کشور روسیه گزار شود.   بنا به اعلام نماینده‌های روسیه، ایران و ترکیه، کنگره گفتگوی ملی سوریه در روزهای ۹ و ۱۰...