هشدار رییس‌جمهور به‌خاطر مداخله در آزمون سراسری کنکور

هشدار رییس‌جمهور به‌خاطر مداخله در آزمون سراسری کنکور

رییس‌جمهور غنی از والیان ۳۴ ولایت کشور خواسته که از مداخله افراد غیر مسئول در روند آزمون سراسری کنکور جلوگیری نمایند. آقای غنی در هنگام صحبت تلفنی با والیان کشور هشدار داده است که با عاملان تقلب در آزمون کنکور به گونه...