اخذ آزمون ورودی برای جذب پرستار و قابله در ولایت فراه

اخذ آزمون ورودی برای جذب پرستار و قابله در ولایت فراه

آزمون کانکور اختصاصی انستیتوت علوم صحی غضنفر ریاست صحت عامه فراه از فارغین صنف دوازدهم این ولایت اخذ گردید.   مسولین صحت عامه فراه از اشتراک ۳۵۷ تن از فارغین صنف دوازدهم در این آزمون خبر میدهند. رییس صحت عامه فراه...