اخذ آزمون رقابتی بست معلمی و خدمات ملکی در هرات

اخذ آزمون رقابتی بست معلمی و خدمات ملکی در هرات

امتحان رقابتی برای ۱۶۰۰ بست معلمی و خدمات ملکی در ولایت هرات آغاز شد.   در این امتحان رقابتی که امروز در هرات برگزار شد بیش از ۱۶۰۰ بست معلمی و خدمات ملکی به رقابت گذاشته شده است. برای دستیابی به این بست‌ها، حدود ۱۶...