نخستین آزمون راه یابی به دوره ماستری اقتصاد در دانشگاه هرات برگزار شد

نخستین آزمون راه یابی به دوره ماستری اقتصاد در دانشگاه هرات برگزار شد

نخستین آزمون راه‌یابی به دوره کارشناسی ارشد یا ماستری، روز گذشته بین ۲۰۰ متقاضی در دانشکده اقتصاد دانشگاه هرات برگزار شد.   از میان این ۲۰۰ متقاضی که برای راه یافتن به صنف‌های این دوره، به رقابت پرداختند، ۳۰ تن شان...