برگزاری آزمون رقابتی بخش‌های عقیدتی و فرهنگی نهادهای امنیتی هرات

برگزاری آزمون رقابتی بخش‌های عقیدتی و فرهنگی نهادهای امنیتی هرات

آزمون رقابتی بخش‌های عقیدتی و فرهنگی نهادهای امنیتی هرات امروز برگزار شد. ذبیح الله ابدالی، معاون اداره عقیدتی و فرهنگی وزارت امور داخله گفت گزینش افراد کار آزموده در بخش‌های عقیدتی و فرهنگی نهادهای امنیتی باعث...