آزمایش ربات هشت پای روسی در ایستگاه فضایی بین المللی

آزمایش ربات هشت پای روسی در ایستگاه فضایی بین المللی

قرار است در آینده نزدیک میکروربات جدید هشت پای ساخت روسیه در ایستگاه فضایی بین المللی آزمایش شود. بر اساس گزارش ها ، این نوعی پلتفرم رباتیک قدم زننده است که توسط هولدینگ "سیستم های فضایی روسیه" طراحی شده است. به گزارش...