آزمایش بکارت دختران در افغانستان خلاف قوانین حقوق بشر است

آزمایش بکارت دختران در افغانستان خلاف قوانین حقوق بشر است

کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار منع آزمایش بکارت دختران شده و آن را غیرعلمی و مغایر حقوق بشری آن‌ها دانسته است. ثریا صبحرنگ، عضو کمیسیون حقوق بشر به بی‌بی‌سی گفت که در حال حاضر چندین مرجع به دلایل مختلف دختران را...