شروع روند توزیع آزمایشی شناسنامه‌های الکترونیکی

شروع روند توزیع آزمایشی شناسنامه‌های الکترونیکی

شروع روند توزیع آزمایشی شناسنامه‌های الکترونیکی   معاون سخنگوی رییس اجرایی می‌گوید که داکتر عبدالله عبدالله، و سرور دانش در مورد این روند نشست مشترکی با مسؤولان توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی داشته‌اند. به گفتۀ...