نگرانی شورای ولایتی هرات از نبود آزمایشگاه بررسی میترهای برق

نگرانی شورای ولایتی هرات از نبود آزمایشگاه بررسی میترهای برق

برخی از اعضای شورای ولایتی هرات، از نبود آزمایش‌گاه بررسی میترهای برق در این ولایت انتقاد می‌نماید. غلام حبیب هاشمی، یک‌تن از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گوید که به دلیل نبود آزمایش‌گاه بررسی میترهای برق، اضافه نگاری...