آزاد سازی دو کودک از قید رباینده گان در هرات

آزاد سازی دو کودک از قید رباینده گان در هرات

نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری آزاد سازی دو کودک از قید رباینده گان در هرات   امنیت ملی هرات دو طفل خورد سال را که طی دو هفته اخیر از قید رباینده گان آزاد نمود صبح امروز به فامیل های شان تحویل داد. مسئولان امنیت ملی...