آزاد شدن جاده راهبردی از چنگال تروریست‌های داعش

آزاد شدن جاده راهبردی از چنگال تروریست‌های داعش

به نقل از تلویزیون رسمی سوریه نیروهای ارتش، یک جاده راهبردی منتهی به شهر حلب را از چنگال تروریست‌های داعش آزاد ساختند. جادۀ آزادشده مسیر راهبردی شهرک‌های اثریا و خناصر است و مسیر به سمت شهر حلب هموارشده است. به گزارشی...