ختم خفقان آزادی بیان در بادغیس

ختم خفقان آزادی بیان در بادغیس

شماری از صاحب امتیاز رسانه‌ها در ولایت بادغیس می‌گویند که دوران خفقان آزادی بیان در این ولایت به پایان رسیده و بزودی اطلاعات کامل به دست خبرنگاران این ولایت داده می‌شود.   آنان افزودند که در زمان حکومت والی پیشین...