آزادی ۱۱ دانشجوی ربوده شده در فراه

آزادی ۱۱ دانشجوی ربوده شده در فراه

۱۱ دانشجویی که در ولایت فراه ربوده شده بودند آزاد شدند. ناصر مهری سخنگوی والی فراه در صحبت با تلویزیون چکاد گفت: "روز گذشته با وساطت بزرگان قومی ۱۱ دانشجویی که هفته گذشته از سوی افراد ناشناس ربوده شده بودند آزاد...