آزادی یک شهروند از چنگ آدم ربایان در هرات

آزادی یک شهروند از چنگ آدم ربایان در هرات

نیروهای پولیس ملی روز گذشته یک باشنده ولایت هرات را از چنگال آدم ربایان آزاد ساختند. دخبرنامه این نهاد امنیتی آمده است که آدم ربایان صبح روز گذشته راننده یک موتر سنگ کشی را از منطقۀ "دشت تیغ زرد" از جنوب ولسوالی غوریان با...