آزادی فردی که به سوی گلبدین حکمتیار کفش پرتاب کرد

آزادی فردی که به سوی گلبدین حکمتیار کفش پرتاب کرد

اعتراض مردی به نام عبدالواحد دادشانی که روز جمعه در هنگام سخنرانی گلبدین حکمیتار رهبر حزب اسلامی در مسجد جامع هرات،  کفش هایش را به سوی گلبدین حکمتیار پرتاب کرد با خبرهای ضد و نقیض و حواشی فراوانی در فضای مجازی به همراه...