“آزادی شربت گل دروغ بود”

“آزادی شربت گل دروغ بود”

علیرغم اظهارات سفیر افغانستان در پاکستان مبنی بر آزادی شربت گل از زندان، وکیل مدافع وی آزادی او را تکذیب کرد. وکیل مدافع شربت گل گفت که دادگاه برای وی ۱۵ روز زندان تعیین کرده بود که روز دوشنبه تکمیل می‌شود و سپس به...