آزادی سه زن و پنجاه و سه مرد از زندان مرکزی هرات

آزادی سه زن و پنجاه و سه مرد از زندان مرکزی هرات

"پنجا و شش" زندانی به شمول سه زن، از زندان مرکزی هرات آزاد شدند. جمشید سلجوقی، دادستان زندان مرکزی هرات با بیان این مطلب می‌گوید که این افراد بر بنیاد فرمان رییس جمهور غنی به‌مناست عید سعید اضحی از بند رها شدند. آقای...