آزادی رسانه‌های افغانستان در جدول جهانی ۲ رتبه صعود کرد

آزادی رسانه‌های افغانستان در جدول جهانی ۲ رتبه صعود کرد

سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گویند که افغانستان یک کشور مرگ‌بار برای خبرنگاران شناخته شده اما پیشرفت‌های اخیر در این زمینه سبب ایجاد امیدواری شده است.   براساس گزارش‌های نشر شده از گزارشگران بدون مرز، افغانستان...