آرمان‌شهر افغانستان به اسکار رفت

آرمان‌شهر افغانستان به اسکار رفت

در سه سال اخیر انجمن سینماگران افغانستان بهترین فیلم سال این کشور را به اسکار، بزرگ‌ترین جشنواره سینمایی جهان، در رده فیلم‌های زبان خارجی (غیر انگلیسی) معرفی می‌کند. امسال فیلم آرمان‌شهر (Utopia) که به‌وسیله 'ناین مدیا...