آرشیو افغان فیلم جهت مصونیت بیشتر به ارگ منتقل شد

آرشیو افغان فیلم جهت مصونیت بیشتر به ارگ منتقل شد

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که آرشیو افغان‌فیلم جهت مصونیت بیشتر به ارگ ریاست جمهوری منتقل شده است.   «شاه‌حسین مرتضوی» معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که امروز سه شنبه ۱۲ سرطان مواد آرشیو افغان فیلم به ارگ...