تعهد دوباره آذربایجان به پیشتبانی از نیروهای افغان

تعهد دوباره آذربایجان به پیشتبانی از نیروهای افغان

وزیر خارجه آذربایجان می‌گوید، کشورش یکی از شریکان قطعی ناتو است و به پیشتیبانی از نیروهای دولتی افغان ادامه خواهد داد. ایلمار محمد یاروف، وزیر خارجه آذربایجان در نشست ناتو در بروکسل از افغانستان را بهترین دوست کشورش...