آذربایجان چهار نفر را به ظن ارتباط با گولن بازداشت کرد

آذربایجان چهار نفر را به ظن ارتباط با گولن بازداشت کرد

مقام‌های جمهوری آذربایجان می‌گویند چهار مرد را به ظن داشتن ارتباط با فتح‌الله گولن، روحانی مخالف دولت ترکیه بازداشت کرده‌اند. ترکیه آقای گولن را مسئول کودتای نافرجام تیرماه می‌داند،اتهامی که فتح‌الله گولن آن را...