آدم‌ربایی‌ها طی سال جاری در هرات کاهش داشته است

آدم‌ربایی‌ها طی سال جاری در هرات کاهش داشته است

مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از کاهش آدم‌ربایی‌ها در این ولایت خبر میدهد.   وکیل احمد کرخی، مسئول کمیته امنیت شورای ولایتی هرات به تلویزیون چکاد گفته است که آدم‌ربایی‌ها در این ولایت در مقایسه به سال‌گذشته...