آدم ربا و یا محافظ رییس‌جمهور غنی

آدم ربا و یا محافظ رییس‌جمهور غنی

مقام‌ها در ریاست‌جمهوری گفته‌اند که یک عضو ریاست محافظت از رجال برجسته به اتهام آدم‌ربایی از سوی امنیت ملی بازداشت شده است. ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته است که یک مامور ریاست محافظت از رجال برجسته به...