آدم‌های باهوش چه خصوصیات اخلاقی و ویژگی‌هایی دارند؟

آدم‌های باهوش چه خصوصیات اخلاقی و ویژگی‌هایی دارند؟

افرادی که بسیار با هوش می باشند به موضوع های ساده اصلا بها نمی دهند خیلی از افراد فکر می کنند بسیار باهوش می باشند اما آنها کاملا در اشتباه می باشند آدمهای باهوش به سادگی عاشق نمیشوند دل بستن برای افراد باهوش یه بار در...