چگونه به فرزندم آداب معاشرت را یاد بدهم

چگونه به فرزندم آداب معاشرت را یاد بدهم

فرزندان ما سرمایه‌های آینده جامعه، کشور، والدین و سرپرستان نسل‌های آینده می باشند. باید در پرورش آنها نهایت دقت، حوصله و آگاهی را به کار برد… فرزندان ما سرمایه‌های آینده جامعه، کشور، والدین و سرپرستان نسل‌های آینده...