آداب معاشرت و اصولی که باید آن‌ها را رعایت کنید

آداب معاشرت و اصولی که باید آن‌ها را رعایت کنید

داشتن رفتار اجتماعی درست، خیلی سخت نیست؛ اما بیشتر ما تصور می‌کنیم که این آداب و رفتارها دیگر قدیمی شده و در دنیای امروز جایی ندارند. اما این اصلاً درست نیست. خیلی وقت‌ها صدای تلفن‌همراه بعضی‌ها را در سینما یا تئاتر...