آخرین گروه یهودی، یمن را ترک کردند

آخرین گروه یهودی، یمن را ترک کردند

آخرین گروه یهودیان امروز به کمک اسرائیل از یمن بیرون کشیده شدند. این گروه ۱۹ نفری اعضای دو خانواده بودند که پیش از این‌یک خانواده در صنعا و خانواده دیگر در شهر ریده زندگی می‌کردند. روزنامه اورشلیم پست به نقل از خبرگزاری...