آثار باستانی، سوژه‌ نقاشان هراتی

آثار باستانی، سوژه‌ نقاشان هراتی

یک نمایشگاه نقاشی صبح امروز در ولایت هرات به هدف به نمایش کشیدن آثار باستانی در اتاق تجارت و صنایع این ولایت برگزار گردید.   نذیر رهگذر یک تن از برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، هدف از آن را معرفی و آشنا نمودن مردم با...