شورای امنیت سازمان ملل تخریب آثار فرهنگی را جنایت جنگی توصیف کرد

شورای امنیت سازمان ملل تخریب آثار فرهنگی را جنایت جنگی توصیف کرد

شورای امنیت سازمان ملل در یک قطعنامه‌ای، تخریب آثار فرهنگی در مناطق درگیر را جنایات جنگی توصیف کرده و خواستار پیگرد قانونی این موضوع شد. این قطعنامه با تمرکز بر وضعیت جنگی در سوریه و عراق و با توجه به تخریب چشم‌گیر آثار...