آثار تخریب شده پالمیرا ارزیابی می‌شود

آثار تخریب شده پالمیرا ارزیابی می‌شود

رییس ادارۀ آثار باستانی سوریه گفته که می‌توان ویرانه‌های شهر باستانی پالمیرا را در پنج سال احیاء کرد. آثار باستانی این شهر تاریخی سوریه توسط جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تخریب شدند. مأمون عبدالکریم گفت،...