آثار باستانی بامیان به خارج از کشور قاچاق می‌شوند

آثار باستانی بامیان به خارج از کشور قاچاق می‌شوند

منابع در ولایت بامیان می‌گویند که کشورهای خارجی از جمله کشور بریتانیا با استفاده از عوامل داخلی به دنبال تخریب و قاچاق آثار باستانی بامیان هستند.   «لایق احمدی» مسئول بخش باستان شناسی دانشگاه ولایت بامیان گفت که...