آثار استاد کمال الدین بهزاد در موزیم ملی هرات به نمایش گذاشته خواهد شد

آثار استاد کمال الدین بهزاد در موزیم ملی هرات به نمایش گذاشته خواهد شد

آثار استاد کمال الدین بهزاد پس از جمع‌آوری از موزیم‌های جهانی توسط گروهی از باستان شناسان بین المللی، در موزیم ملی هرات به نمایش گذاشته خواهند شد.   جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که طرح جابجایی آثار استاد...