آتش نشانی غور فاقد امکانات مدرن است

آتش نشانی غور فاقد امکانات مدرن است

مسئولان در فرماندهی پلیس ولایت غور از کمبود تجهیزات در بخش آتش نشانی در این ولایت ابراز نگران اند.   «اقبال نظامی»، سخنگوی پلیس غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که اداره آتش نشانی این ولایت ۳ موتر آتش نشانی دارد...