آتش بس یک جانبه تا اکنون ۵۰ نیروی امنیتی را بکام مرگ فرستاده است

آتش بس یک جانبه تا اکنون ۵۰ نیروی امنیتی را بکام مرگ فرستاده است

برخی از اعضای شورای ولایتی بادغیس از اوج گرفتن ناامنی ها در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.   «عبدالعزیز بیگ» رئیس شورای ولایتی بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که ناامنی از چندی بدینسو در این ولایت شدت پیدا کرده...