افزایش آمار تلفات آتش سوزی در کالیفرنیای امریکا

افزایش آمار تلفات آتش سوزی در کالیفرنیای امریکا

شمار قربانیان در مرگبار ترین آتش‌سوزی در تاریخ کالیفورنیای امریکا، به ۴۰ تن رسیده‌ است.   در حال حاضر ده هزار کارمند اطفائیه، شدیداً برای خاموش ساختن این آتش‌سوزی تلاش دارند. اداره محافظت از جنگل‌ها و کنترل...