آتش زدن بیشتر از ۱۳ تن مواد بی‌کیفیت در هرات

آتش زدن بیشتر از ۱۳ تن مواد بی‌کیفیت در هرات

امروز بیشتر از ۱۳ تن مواد غذایی تاریخ گذشته و دواهای بی‌کیفیت توسط ریاست صحت عامه هرات حریق گردید. به گزارش خبرنگار تلویزیون چکاد این محموله امروز با حضور داشت مقام‌های محلی هرات و رسانه در منطقه پشت کوه ملایاسین شهر...