به آتش کشیدن یک رادیوی محلی در غور

به آتش کشیدن یک رادیوی محلی در غور

افراد مسلح ناشناس شب گذشته رادیوی محلی صدای عدالت در ولایت غور را به آتش کشیدند.   عبدالسلام صمیم، مدیر مسئول رادیو صدای عدالت در صحبت با تلویزیون چکاد، این رویداد را تائید می‌کند. آقای صمیم می‌گویند که این افراد...