آتش جنگ در سودان جنوبی خاموش شد

آتش جنگ در سودان جنوبی خاموش شد

سالوا کی‌یر رییس‌جمهور سودان جنوبی و ریک ماچار معاون او پس از چند روز درگیری میان نیروهای خود در جوبا پایتخت سودان فرمان آتش‌بس را صادر کردند. بر اساس گزارش‎ها از روز جمعه تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر در این درگیری‎ها...