آب های خروشان سنگ آتش ۱۳ حامی طالبان را کشت

آب های خروشان سنگ آتش ۱۳ حامی طالبان را کشت

براساس گزارش‌های رسیده به تلویزیون چکاد صبح امروز موتر حامل حامیان گروه طالبان درمنطقۀ سنگ آتش ولسوالی مقر به دریا واژگون شده است. پولیس بادغیس گفته که شمار سرنشینان این موتر ۱۵ تن بودند که درنتیجۀ این رویداد ۱۳ تن کشته...