چهار پروژه آب آشامیدنی در غور به بهره‌برداری رسید

چهار پروژه آب آشامیدنی در غور به بهره‌برداری رسید

چهار پروژه آب آشامیدنی به ارزش نزدیک به چهار میلیون افغانی در ولایت غور به بهره‌برداری رسید. در خبرنامه‌ای ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت غور آمده است که این پروژه‌ها شامل حفر ده حلقه‌چاه نیمه‌عمیق، ترمیم ۱۷۰...