کمبود آب آشامیدنی صحی در نیمروز چالش جدی برای ساکنان آن تبدیل شده است

کمبود آب آشامیدنی صحی در نیمروز چالش جدی برای ساکنان آن تبدیل شده است

کمبود آب آشامیدنی صحی در ولایت نیمروز به چالش بسیار جدى براى ساکنان این ولایت تبدیل شده است و در حال حاضر کمتر از پنج درصد ساکنان شهر زرنج مرکز این ولایت ، به آب آشامیدنى نسبتا صحی دسترسى دارند.   مولوی گل احمد احمدی...