سطح آب حوزه‌های دریایی افغانستان کاهش یافته‌است

سطح آب حوزه‌های دریایی افغانستان کاهش یافته‌است

مسئولان در وزارت انرژی و آب افغانستان می گویند که در چند سال اخیر به گونۀ اوسط در حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب آب در حوزه های دریایی کشور کاهش آمده است.   «سلطان محمود محمودی» رئیس آب وزارت انرژی و آب کشور گفت که کاهش یافتن...