آب جان دو کودک را در هرات گرفت

آب جان دو کودک را در هرات گرفت

جسد دو کودک روز گذشته به بیمارستان هرات منتقل شد. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری بیمارستان هرات در مورد اجساد این کودکان گفت: "روز جمعه نیروهای امنیتی جسد دو کودک ۱۲ و ۱۴ ساله را به این مرکز درمانی انتقال دادند که علت مرگ...